ТЕРИТОРИЯ НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ


СУ „Васил Дечев”: ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР, защото традицията е в основата на бъдещето!

ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ, ЕЛАТЕ ПРИ НАС!
СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ЧЕПЕЛАРЕ

НОВИНИ

Съгласно заповед №РД-09-1028/29.04.2021 г. на Министъра на образованието от 05.05.2021г. до 07.05.2021г в ОРЕС среда преминават учениците от  6 до 7 клас, а останалите са в присъствено обучение. От 10.05.2021г до 14.05.2021г  в ОРЕС среда преминават учениците от 7 клас. От 17.05.2021г до 28.05.2021г в ОРЕС среда са учениците от 5 клас.


Съгласно заповед №РД-09-856/09.04.2021 г. на Министъра на образованието от 12.04.2021г. до 23.04.2021г в ОРЕС среда преминават учениците от  5 до 6 клас, а останалите са в присъствено обучение. От 26.04.2021г до 29.04.2021г  в ОРЕС среда преминават учениците от 6 и 7 клас.

Със заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването от 22.03.2021г до 31.03.2021г. всички ученици от 1 до 12 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда. 
Часовете ще се провеждат в платформата Teams по посочения по-долу график.
Съгласно заповед  РД-01-48/11.03.2021 г. на Директора на РЗИ-Смолян от 12.03.2021г  до 26.03.2021г.  в обучение от разстояние в електронна среда преминават учениците от 5 до 12 клас;
Съгласно заповед  РД-01-98/14.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването от 15.02.2021г на присъствено обучение преминават учениците от 8 до 12 клас;
ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО В ПЕРИОДА ОТ 04.02.2021г  ДО 17.03.2021г

Съгласно З А П О В Е Д  РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването
1. От 04.02.2021г до 17.02.2021 г . - присъствено се обучават учениците от 1 до 4, 7, 8 и 12 клас;
2. От 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 1 до 4, 5, 10 и 11 клас;
3. От 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 1 до 4, 6, 9 и 12клас;
4. От 01.02.2021г до 02.02.2021г. в присъствено обучение са учениците от 1 до 4 клас
5. От 01.02.2021гдо 02.02.2021г. в дистанционно обучение са учениците от 5 до 12 клас
6. 03.02.2021г – междусрочна ваканция
7. 05.02.2001г – няма да бъде Зимен олимпийски ден, а учебен.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.