ТЕРИТОРИЯ НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ


СУ „Васил Дечев”: ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР, защото традицията е в основата на бъдещето!

ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ, ЕЛАТЕ ПРИ НАС!
СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ЧЕПЕЛАРЕ

НОВИНИ

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО В ПЕРИОДА ОТ 04.02.2021г  ДО 17.03.2021г

Съгласно З А П О В Е Д  РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването
1. От 04.02.2021г до 17.02.2021 г . - присъствено се обучават учениците от 1 до 4, 7, 8 и 12 клас;
2. От 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 1 до 4, 5, 10 и 11 клас;
3. От 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 1 до 4, 6, 9 и 12клас;
4. От 01.02.2021г до 02.02.2021г. в присъствено обучение са учениците от 1 до 4 клас
5. От 01.02.2021гдо 02.02.2021г. в дистанционно обучение са учениците от 5 до 12 клас
6. 03.02.2021г – междусрочна ваканция
7. 05.02.2001г – няма да бъде Зимен олимпийски ден, а учебен.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.