ТЕРИТОРИЯ НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ
Учениците от 4-ти А клас от група ателие "Цветна магия" по проект "Подкрепа за успех", символично посрещнаха Баба Марта и настъпващата пролет! Весели, засмени като мартеничките червени!
Нека спазим традицията, да посрещнем баба Марта с красиви, ръчно изработени мартеници от децата по проекта "Подкрепа за успех".
Днес, 26.02.2021г., учениците от групата " Арт лаборатория", работещи по проект "Подкрепа за успех", посрещнаха Баба Марта. С изложба поставихме символичното начало на новата стопанска година, пролетта и прераждането на природата.
С огромна радост ви представяме изцяло реновираната и осъвременена библиотека на СУ ,,Васил Дечев‘‘, град Чепеларе.
На 21 август 2020 г. библиотеката на СУ ,,Васил Дечев‘‘ спечели финансиране по модула "Библиотеките като образователна среда" от Националната програма ,,Осигуряване на съвременна образователна среда", спонсориран от Министерството на образованието и науката. Днес тя е напълно завършена и очаква своите посетители.
В конкурса за спечелването на ,,Библиотеките като образователна среда" се включиха училища от цяла България, като от тях бяха избрани само 142 училища, сред които и нашата училищна библиотека. Чрез реализирането на проекта се изгради една съвременна библиотека, отговаряща на европейските стандарти.
Изразяваме надежда, че скоро ще светът ще се справи с пандемията породена от коронавируса, в резултат на което ще се отдаде възможността да организираме десетки инициативи, където нашите ученици ще могат да осъществяват множество социални контакти, полезни за тях. Не на последно място, подобен тип събития ще се отразят стимулиращо на личностното и културното развитие на децата и подрастващите. Малките ученици ще срещнат и усетят приятелството и обичта между човека и книгата. Благодарение на модула „Библиотеките като образователна среда”, учениците на СУ ,,Васил Дечев‘‘ ще получат допълнителни знания и информация, ще повишат грамотността си и ще формират уменията си за качествено обучение, което ще им послужи за цял живот.
Есента донесе много слънце и красота в СУ" Васил Дечев". Със своята изложба към проект " Подкрепа за успех" учениците от || " б " клас създадоха есенно настроение.
В СУ "Васил Дечев" е сформирана група по занимания по интереси "Опознаване на пещерите в Родопите" с ръководител Надка Чолакова. На 20.04.2019г. учениците от VI б клас, участници в тази група, посетиха пещерата Ухловица, известна като Подземния дворец.

ГРУПА "СРЪЧНИ РЪЦЕ"

На 13.02.2017 г. ученици от 4. клас от групата по интереси  „Сръчни ръце“ към проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ изготвиха изложба на изработени изделия. Тя се осъществи в стаята за занимания по интереси в присъствието на ученици от 1, 2 и 3 клас и техните учители. Учениците показаха умения за работа в екип, интерактивност, конструиране чрез комбиниране на механизми и стремеж към успех.

ПРОЕКТИ

ГРУПА -ЛИТЕРАТУРНО-ЕЗИКОВ КЛУБ "МОЕТО ТВОРЧЕСТВО"

На 9.02.2017 г. ученици  от 12.клас от групата по интереси  „Литературно-езиков клуб- Моето творчество“ към проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ представиха урок на тема: „Ограждаща запетая в сложното изречение“ пред учениците от 8.клас в класната им стая.

Урокът бе подготвен под ръководството на госпожа Екатерина Барганова- учител по БЕЛ и ръководител на групата по проекта.

В ролята на преподаватели бяха учениците Мария Такова и Атанас Куцинов. Те показаха знания  и умения по темата, свързани с пунктуационните особености на сложните съставни изречения. Разграничиха се видовете подчинени изречения, припомниха се въпросите, с които се откриват. Обърна се внимание на съюзите макар че, въпреки че, така че. Постави се акцент върху пунктуацията на подчимени изречения, въведени чрез съюзите да, кога, къде, как, колко, защо, чий, дали според актуализациите в новия правописен речник. Обяснено бе и правилото за пунктуация на подчинено изречение, въведено чрез подчинителен съюз, пред който стои уточняващо наречие тъкмо, точно, даже, именно, особено, дори, само, предимно.

Учениците от 8.клас слушаха с интерес, отговаряха живо на зададените въпроси, вземаха активно участие в поставените задачи.

ГРУПА "МУЗИКА И ПИАНО"

На 07.02.2017г. по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1,  в кабинета по музика, музикалните таланти от група "Музика и пиано", с ръководител Светла Пидакева, изпълниха любима музикална пиеса пред  родителите си. Целта на събитието е създаване на интерес към музикално-изпълнителското изкуство - в частност - свирене на пиано и разкриване на музикалните дарования на децата; приобщаване към прекрасния свят на клавирната музика и пиесите, създадени за деца. Като завършек на първия етап от работата е изпълнението на деца пред публика - родители.  Целта е да се ангажират родителите като съдействащи за успеха на начинанието.

ГРУПА "ЖУРНАЛИСТ"

Групата „Сръчни ръце” под ръководството на г-жа Мутафова работи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

На 22.12.2016 г. групата изработи интересни обемни фигури чрез моделиране с картон и хартия. Готовите изделия представиха на коледен базар в училище.

ГРУПА "АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО И ТЕАТРАЛНА ДЕЙНОСТ"

ГРУПА "СКАУТСКИ КЛУБ"

ГРУПА "МЛАД ХУДОЖНИК"

           Групата "Млад художник", с ръководител Цветанка Златкова, работи по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни инвестиционни фондове чрез оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
          На 20.12.2016г. групата "Млад художник" представиха пред НЧ "Родопска искра 1880" коледна изложба. На нея имаше ръчно изработени сурвачки, коледни картички, сувенири, свещници, венци, играчки за коледно дърво и много други интересни предмети изработени от учениците.
         За организирането на изложбата и снабдяване с материалите получихме помощ от родителите на учениците.

ГРУПА "ИЗУЧАВАНЕ НА ПЕЩЕРИТЕ В РОДОПИТЕ"

 На 25.11.2016г групата «Изучаване на пещерите в Родопите» посети «Чудните мостове», с. Забърдо по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

На 01.12.2016г. те публично представиха своите впечатления от посещението на природния феномен, като изработиха табло, което поставиха на видно място в училището.

За учениците от осми и девети клас беше вълнуващ и прекрасен ден.      


ГРУПА "ТВОЯТ ЧАС ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ"

ГРУПА "МАТЕМАТИК"

ГРУПА "МЛАД ХУДОЖНИК"

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондовe

ПРОЕКТИ

ЗА ПРОЕКТА

На 21.11.2014г. ПИГ 3 клас представиха открит урок – драматизация на приказката „ Подаръците на феята”.

Успешно се реализира  проектът на Настоятелството на СОУ “Васил Дечев”, гр. Чепеларе и Фондация “Обществен фонд – Чепеларе”: „ОБРАЗОВАМ СЕ, ТВОРЯ, ПЪТУВАМ, ГОРД СЪМ, ЧЕ СЪМ БЪЛГАРИН”.

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА

От месец ноември по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието всредищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“бяха оборудвани две стаи за занимания по интереси - една за начален курс и една за среден курс, които създават усещане за уют и комфорт за учениците и спомагат за по-разнообразно и интересно провеждане на часовете по Занимания по интереси.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.