ТЕРИТОРИЯ НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ

ГРУПА "СРЪЧНИ РЪЦЕ"

На 13.02.2017 г. ученици от 4. клас от групата по интереси  „Сръчни ръце“ към проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ изготвиха изложба на изработени изделия. Тя се осъществи в стаята за занимания по интереси в присъствието на ученици от 1, 2 и 3 клас и техните учители. Учениците показаха умения за работа в екип, интерактивност, конструиране чрез комбиниране на механизми и стремеж към успех.

ПРОЕКТИ

ГРУПА -ЛИТЕРАТУРНО-ЕЗИКОВ КЛУБ "МОЕТО ТВОРЧЕСТВО"

На 9.02.2017 г. ученици  от 12.клас от групата по интереси  „Литературно-езиков клуб- Моето творчество“ към проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ представиха урок на тема: „Ограждаща запетая в сложното изречение“ пред учениците от 8.клас в класната им стая.

Урокът бе подготвен под ръководството на госпожа Екатерина Барганова- учител по БЕЛ и ръководител на групата по проекта.

В ролята на преподаватели бяха учениците Мария Такова и Атанас Куцинов. Те показаха знания  и умения по темата, свързани с пунктуационните особености на сложните съставни изречения. Разграничиха се видовете подчинени изречения, припомниха се въпросите, с които се откриват. Обърна се внимание на съюзите макар че, въпреки че, така че. Постави се акцент върху пунктуацията на подчимени изречения, въведени чрез съюзите да, кога, къде, как, колко, защо, чий, дали според актуализациите в новия правописен речник. Обяснено бе и правилото за пунктуация на подчинено изречение, въведено чрез подчинителен съюз, пред който стои уточняващо наречие тъкмо, точно, даже, именно, особено, дори, само, предимно.

Учениците от 8.клас слушаха с интерес, отговаряха живо на зададените въпроси, вземаха активно участие в поставените задачи.

ГРУПА "МУЗИКА И ПИАНО"

На 07.02.2017г. по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1,  в кабинета по музика, музикалните таланти от група "Музика и пиано", с ръководител Светла Пидакева, изпълниха любима музикална пиеса пред  родителите си. Целта на събитието е създаване на интерес към музикално-изпълнителското изкуство - в частност - свирене на пиано и разкриване на музикалните дарования на децата; приобщаване към прекрасния свят на клавирната музика и пиесите, създадени за деца. Като завършек на първия етап от работата е изпълнението на деца пред публика - родители.  Целта е да се ангажират родителите като съдействащи за успеха на начинанието.

ГРУПА "ЖУРНАЛИСТ"

Групата „Сръчни ръце” под ръководството на г-жа Мутафова работи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

На 22.12.2016 г. групата изработи интересни обемни фигури чрез моделиране с картон и хартия. Готовите изделия представиха на коледен базар в училище.

ГРУПА "АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО И ТЕАТРАЛНА ДЕЙНОСТ"

ГРУПА "СКАУТСКИ КЛУБ"

ГРУПА "МЛАД ХУДОЖНИК"

           Групата "Млад художник", с ръководител Цветанка Златкова, работи по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни инвестиционни фондове чрез оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
          На 20.12.2016г. групата "Млад художник" представиха пред НЧ "Родопска искра 1880" коледна изложба. На нея имаше ръчно изработени сурвачки, коледни картички, сувенири, свещници, венци, играчки за коледно дърво и много други интересни предмети изработени от учениците.
         За организирането на изложбата и снабдяване с материалите получихме помощ от родителите на учениците.

ГРУПА "ИЗУЧАВАНЕ НА ПЕЩЕРИТЕ В РОДОПИТЕ"

 На 25.11.2016г групата «Изучаване на пещерите в Родопите» посети «Чудните мостове», с. Забърдо по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

На 01.12.2016г. те публично представиха своите впечатления от посещението на природния феномен, като изработиха табло, което поставиха на видно място в училището.

За учениците от осми и девети клас беше вълнуващ и прекрасен ден.      


ГРУПА "ТВОЯТ ЧАС ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ"

ГРУПА "МАТЕМАТИК"

ГРУПА "МЛАД ХУДОЖНИК"

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондовe

ПРОЕКТИ

ЗА ПРОЕКТА

На 21.11.2014г. ПИГ 3 клас представиха открит урок – драматизация на приказката „ Подаръците на феята”.

Успешно се реализира  проектът на Настоятелството на СОУ “Васил Дечев”, гр. Чепеларе и Фондация “Обществен фонд – Чепеларе”: „ОБРАЗОВАМ СЕ, ТВОРЯ, ПЪТУВАМ, ГОРД СЪМ, ЧЕ СЪМ БЪЛГАРИН”.

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА

От месец ноември по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието всредищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“бяха оборудвани две стаи за занимания по интереси - една за начален курс и една за среден курс, които създават усещане за уют и комфорт за учениците и спомагат за по-разнообразно и интересно провеждане на часовете по Занимания по интереси.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.