ТЕРИТОРИЯ НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ

БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ"

ОТЧЕТ ЗА 2020Г НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ

ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ ЗА 2020 ГОДИНА НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ

ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ ЗА 2020 ГОДИНА НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ

БЮДЖЕТ НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ЗА 2020Г

ОТЧЕТ 2019 Г. НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ

ОТЧЕТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ"  ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
ОТЧЕТ МЕСЕЦ ЮНИ 2019 ГОДИНА НА СУ 'ВАСИЛ ДЕЧЕВ' ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
ОТЧЕТ МЕСЕЦ МАРТ 2019 ГОДИНА НА СУ 'ВАСИЛ ДЕЧЕВ' ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА
БЮДЖЕТ

ОТЧЕТ ЗА М.03. 2017 Г НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ"

БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ 06.2016 Г. НА СОУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ"
БЮДЖЕТ
ОТЧЕТ МЕСЕЦ МАРТ 2016 ГОДИНА НА СОУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОДИНА

БЮДЖЕТ
БОДЖЕТ М.06.2015 ГОДИНА СОУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ
БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТ

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА

БЮДЖЕТ
ОТЧЕТ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА
БЮДЖЕТ

Бюджет - март 2014

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ 2013/2014

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.