ТЕРИТОРИЯ НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК ПРЕЗ УЧЕБНА 2020-2021Г

На 27.11.2020г. Средно училище "Васил Дечев" празнува своя Патронен празник. Ние всички свеждаме глави пред делото на Дечев, без което не само нямаше да има училище, но и Чепеларе едва ли щеше да бъде общински център. А сега то е вдъхновение и надежда по пътя на доброто и на общността ни към нови достижения. Учениците от седмите класове пресъздадоха "Пристанала" на Христо Ботев. С много ентусиазъм и актьорско присъствие те представиха онези образи, които ни внушават упование и радост.
Наследници на Дечев и на театралните традиции на Чепеларе и на СУ "Васил Дечев", бяхте прекрасни в порива и усилията си да ни разтушите в условията на Covid-19. Смехът ще ни помогне, а изкуството - нравствено пречисти.
Поздрав от г-жа Кръстева - Директор на СУ "Васил Дечев":
Поздравявам целия педагогически и непедагогически персонал на СУ "Васил Дечев" за Патронния празник и пожелавам много здраве и творчески успехи. Да продължим да бъдем достойни Дечови наследници.
Честит празник!
С учениците от 6 б клас бе припомнен животът на Васил Дечев, творчеството и общественото му дело и бе създаден кът в класната им стая.
Днес в часа на класният ръководител петите класове отбелязаха патронния празник на училището, като бяха подготвили информация за живота и дейността на Васил Дечев, както и табла с тематични рисунки
Учениците от 4 б клас отбелязват патронния празник с тематично табло и разкази за живота и делото на Васил Дечев.
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
Учениците от 4-ти А клас отбелязаха Патронния празник на СУ ,,Васил Дечев " с тематично табло, венец за Дечев и беседа.
Трети "А" клас отбеляза патронния празник на СУ "Васил Дечев" с беседа за живота и дейността му, моделиране логото на училището и посещение в сградата на гимназията на изложби от по- големи ученици и снимки от Държавен архив - град Смолян.
ПОКЛОН пред делото на Дечев!
Благодарим за светлата пътека, по която с гордост крачим и носим с признателност и почит към заветния ти пример!

Рисунки, посветени на патронния празник на СУ "Васил Дечев"

Патронният празник на СУ" В. Дечев" се чества през ноември- в месеца, когато почитаме паметта на народните будители. Тази учебна година учениците от || "а" и || " б" клас изработиха тематични табла.
Честит празник, наше училище! Малките първокласници се стараем да бъдем достойни дечови наследници. Подаряваме ви усмивки с нашето табло с краснопис и рисунки. От 1 а и 1 б клас.
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
По случай Патронния празник на СУ "Васил Дечев" се проведоха щафетни игри за най-малките ученици до 2 клас, турнири по народна топка за учениците от 3 и 4 клас, турнир по топка над въже между петите класове, по баскетбол между шестите класове и волейбол между седмите класове.
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
Днес, по повод патронния празник на СУ "Васил Дечев", бе представен спектакълът на д-р Искрен Красимиров "Урок по родолюбие" в НЧ "Родопска искра 1880". Нека да си спомним за Васил Дечев, който с делата си ни даде ориентири за истински важното в живота. Той построи не просто сградата на Гимназията, а съгради надежда и добро.
Учениците от група по интереси "Детско спешно отделение" заедно с ръководителя си Мария Делисивкова посетиха ЦСМП Чепеларе и се запознаха с организацията на работа и оказване на първа помощ.
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ"
Навършват се 152 години от рождението на нашия патрон и 122 години от построяването на сградата на училището. Възпроизвеждаме тази традиция всяка година, водени от съзнанието да изразим своята благодарност и почит към личността на Дечев. И тогава, и сега... времето винаги е било трудно и объркано. Един от начините да внесем някакъв ред е чрез паметта ни, която в този ден ни подсказва за силата на свободата на един привидно малък ЧОВЕК да създава ДОБРО за ДРУГИТЕ. За всички нас, негови съвременници и наследници, той е пример за това как целите се постигат безотказно, но чисто и морално, без отклонения
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.