ТЕРИТОРИЯ НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК ПРЕЗ УЧЕБНА 2020-2021Г

На 27.11.2020г. Средно училище "Васил Дечев" празнува своя Патронен празник. Ние всички свеждаме глави пред делото на Дечев, без което не само нямаше да има училище, но и Чепеларе едва ли щеше да бъде общински център. А сега то е вдъхновение и надежда по пътя на доброто и на общността ни към нови достижения. Учениците от седмите класове пресъздадоха "Пристанала" на Христо Ботев. С много ентусиазъм и актьорско присъствие те представиха онези образи, които ни внушават упование и радост.
Наследници на Дечев и на театралните традиции на Чепеларе и на СУ "Васил Дечев", бяхте прекрасни в порива и усилията си да ни разтушите в условията на Covid-19. Смехът ще ни помогне, а изкуството - нравствено пречисти.
Поздрав от г-жа Кръстева - Директор на СУ "Васил Дечев":
Поздравявам целия педагогически и непедагогически персонал на СУ "Васил Дечев" за Патронния празник и пожелавам много здраве и творчески успехи. Да продължим да бъдем достойни Дечови наследници.
Честит празник!
По случай Патронния празник на СУ "Васил Дечев" се проведоха щафетни игри за най-малките ученици до 2 клас, турнири по народна топка за учениците от 3 и 4 клас, турнир по топка над въже между петите класове, по баскетбол между шестите класове и волейбол между седмите класове.
Днес, по повод патронния празник на СУ "Васил Дечев", бе представен спектакълът на д-р Искрен Красимиров "Урок по родолюбие" в НЧ "Родопска искра 1880". Нека да си спомним за Васил Дечев, който с делата си ни даде ориентири за истински важното в живота. Той построи не просто сградата на Гимназията, а съгради надежда и добро.
Учениците от група по интереси "Детско спешно отделение" заедно с ръководителя си Мария Делисивкова посетиха ЦСМП Чепеларе и се запознаха с организацията на работа и оказване на първа помощ.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.