ТЕРИТОРИЯ НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ
Много от децата от нашето училище се включиха в инициативата да нарисуват дъга с надпис "Всичко ще се оправи". Те продължиха една верижна реакция "Предай нататък" като нарисуваха дъга, която е символ на надеждата за утрешния ден. Нека обединим мислите си и доброто да победи.


ОТКРИТ УРОК - МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ ВЪВ 2 Б КЛАС ПО МАТЕМАТИКА С УЧИТЕЛ ЦДО МАРИЯ ПЕТКОВСКА

Днес се проведе Открит урок - Майсторски класове в начален етап при учител ЦДО Мария Петковска 2б клас - Математика.
Преподавателката използва иновативни умения, мултимедийно представяне, игрови метод и работа в екипи.
Децата показаха много добри знания, самоконтрол и анализ на всяка поставена задача.
Гости на урока бяха госпожа Стринска - зам.директор, учители от Павелско, Забърдо и Чепеларе.

ОТКРИТ УРОК ПО ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ В 3 А КЛАС С РЪКОВОДИТЕЛ НИНА СПИЛКОВА

Днес се проведе открит урок от практиката за ,,Майсторски класове’’ в начален етап в III а клас на СУ ,,Васил Дечев’’ със старши учител госпожа Нина Спилкова на тема ,,Детска енциклопедия’’ в час по Извънкласно четене.

В урока бяха използвани иновативни методи и технологии. Основен подход беше емоцията при децата, чрез която проявиха отношението си към природата, света и човешките ценности .

Децата добиха знания ,умения и удовлетворение от участието си.

Всичко, което беше заложено в целите, беше поднесено с финес от преподавателката и постигнато с лекота от учениците.

При конферирането на открития урок се отчете солидна подготовка, преподавателски опит и любов поднесена по креативен начин.

Преподавателката получи адмирации от гостите на открития урок: г-н Боран Хаджиев, г-жа Кръстева, г-жа Стринска, учители от Павелско, Забърдо, Чепеларе и родители.

Колегите благодариха на г-жа Спилкова за споделения опит и всеки си тръгна очарован от наблюдаваната практика!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.