ТЕРИТОРИЯ НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 Г

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС ЗА ПЕРИОДА 22.03.2021Г - 31.03.2021Г

ЗАПОВЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОДА 01.02. - 17.02.2021г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИТЕ ЗА УЧЕБНА 2020/2021Г

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ЗА УЧЕБНА 2020/2021Г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
ГРАФИЦИ, ПЛАНОВЕ И ПРАВИЛНИЦИ

ДНЕВЕН И СЕДМИЧЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИЦИ И ПЛАНОВЕ

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ЗА УЧЕБНА 2020/2021Г.

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ЗА УЧЕБНА 2020/2021Г

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ТРУД И ОТДИХ ЗА УЧЕБНА 2020/2021Г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020 -2025Г

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.