ТЕРИТОРИЯ НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
ГРАФИЦИ, ПЛАНОВЕ И ПРАВИЛНИЦИ

ГРАФИЦИ И ПЛАНОВЕ

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ЗА УЧЕБНА 2020/2021Г.

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ЗА УЧЕБНА 2020/2021Г

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ТРУД И ОТДИХ ЗА УЧЕБНА 2020/2021Г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020 -2025Г

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.