ТЕРИТОРИЯ НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ

Профил на купувача

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТЕНА ПОРЪЧКА
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОСТАВЧИК НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" ЗА 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ОБЯВЛЕНИЕ ОТ СУ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" ЗА 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ
БОРСОВ ДОГОВОР № 22 OT 09.01.2019 ГОДИНА ЗА ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И КОМУНАЛНИ ЦЕЛИ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на СУ "Васил Дечев".
Спецификация за обществена поръчка за доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на СУ "Васил Дечев"

Обявление за възложена поръчка

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ "Васил Дечев" 

Публична покана

Решение за откриване на процедура чрез публична покана

Опис - приложение

Покани до отделните издателства.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.