ТЕРИТОРИЯ НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ

СТИПЕНДИЯ

СТИПЕНДИЯ

Госпожа Сийка Кацарова отпуска стипендия в памет на своята майка ГОСПОЖА ЗЛАТКА КАЦАРОВА със следните критерии:

 

а/ Отличен успех по учебен предмет биология в  8-ми , 9-ти  и 10-ти клас;

б/ Участие в олимпиади по биология;

в/ Участие в еко проекти /по програми на Министерство на Образованието или Община Чепеларе/;

г/ Инициативност и активност;

 

Стипендията ще се получава ежемесечно през учебните години на 11-ти и 12-ти клас

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.